ຂົວແລະເຂື່ອນໄຊຍະບູຣີ

posted on 27 Apr 2011 16:11 by saixelamphao
(ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງການເມືອງ ແຕ່ແຕ່ງເປັນກອນ ບັນທຶກໄວ້ໃຫ້ເປັນປະຫວັດສາດ)

- ບັດນີ້ ຮຽກຈັກໄດ້ແຕ່ງເລື່ອງ ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບການເມືອງ
ເພາະການເມືອງມັນປ່ຽນແປງ ປິ້ນກັນໄປກັນໄດ້
ຫາກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ເລື່ອງການເມືອງຈົ່ງລີ້ຢູ່
ຄັນທໍາຕົວເປັນຄົນດັ່ງຄົນຜູ້ຮູ້ ແຕ່ປັນຍາປູ້ຖືກຈ່ອງດຶງ ງ່າຍແລ້ວ

- ບໍ່ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ຊາບຊຶ້ງ ຫຼືໃຫ້ຕຶງຄຽດໜັກສະໝອງ ດອກນາ
ມາອ່ານກ່ອນປະພັນສານ ອາດຊິມັນສ້າງສັນຊໍ້າ
ຊິຈື່ຈໍາໄປລໍາຫຼືໄປຮ້ອງ ອ່ານກ່ອມເມັຍຍາມອຸກອັ່ງ
ຍາມທຸກຂັງອາດສວ່າງເສົ້າ ເຫງົາຊໍ້າກໍຫ່າງຫາຍ ໄດ້ແລ

- ຊິເວົ້າເລື່ອງໄປພໍ້ ພານພົບປະສົບເຫັນ
ຕອນໄປເຮັດບຸນທີ່ໄຊຍະ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນທີ່ແລ້ວ
ໄປເຫັນເຂົາທໍາສ້າງ ສະພານທອງຂົວໃຫຍ່
ຂ້າມນໍ້າຂອງຈາກຝັ່ງຊ້າຍ ກ່າຍເທົ້າຮອດຝັ່ງຂວາ

- ເຂົາເລີ່ມກໍ່ສ້າງແລ້ວ ບໍ່ເຫິງຈອດປະຈົບກັນ
ຄົງປະມານສອງພັນສິບສອງ ອາດຊິທຽວທາງໄດ້
ເມືອງໄຊຍະບູຣີນັ້ນ ເປັນແຂວງດຽວຢູ່ຟາກຝັ່ງ
ຂ້າງຂວາຂອງຝັ່ງນັ້ນ ໄປມາຫຍຸ້ງຍາກເຫິງ ແທ້ແລ

- ດຽວນີ້ຂົວເຮັດຂ້າມ ຕິດຈອດຄົງສະບາຍ
ການໄປມາຄ້າຂາຍ ອາດຈະເລີນເມືອໜ້າ
ການສ້າງສາເມືອງບ້ານ ໄຊຍະບູຣີເປັນຕ່າງ ແລ້ວເນີ
ໂຄງການຫຼວງໃຫຍ່ນ້ອຍ ກໍາລັງສ້າງເປັນຂະບວນ

- ຕົວເມືອງໄຊຍະທັງຫຼາຍຫຼາກລ້ວນ ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ກວ່າຄາວຫຼັງ
ນໍ້າຮຸ່ງຄາວເຄີຍໄປ ກ່ອນກາຍຫຼາຍປີນັ້ນ
ດຽວນີ້ມີຂົວຊີມັງແລ້ວ ທຽວທາງຈັ່ງແມ່ນງ່າຍ
ກໍາລັງສ້າງອີກຊໍ້າ ຫຼາຍເສັ້ນຕໍ່ໃສ່ທາງ

- ບາດນີ້ມາເວົ້າເລື່ອງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໃຫຍ່ເມືອງໄຊຍະ
ຕັນນໍ້ານະທີເປັນທໍານົບ ກັ້ນກາງແມ່ຂອງໄວ້
ທັງຜະຫຼິດໄຟຟ້າ ຫຼາຍພັນກິໂລວັດກວ່າ
ຕ່າງປະເທດໄດ້ຄັດຄ້ານ ແຕ່ຊາວໄຊຍະນັ້ນພັດຊື່ນບານ

- ບໍ່ມີໃຜຕິກ່າວຕ້ານ ມີແຕ່ກ່າວຍິນດີ
ບໍ່ມີການເສັຍຫຍັງ ຈາກໂຄງການນີ້
ມີແຕ່ນໍາຜົນໃຫ້ ຊາວເມືອງໄຊຍ໌ຄົນເໜືອເຂື່ອນ
ຍາມແລ້ງນໍ້າບໍ່ແຫ້ງ ບ່ອນເປັນແກ້ງທ່ອງສະບາຍ

- ນໍ້າເໜືອເຂື່ອນນັ້ນແຫ່ງຮ້າຍ ບໍ່ຍຶ່ງຖ້ວມດິນດອນ
ມີແຕ່ອຸທະກັງນອງ ມາກມາຍຫຼາຍລົ້ນ
ສ່ວນວ່ານາສວນຮົ້ວ ທັງດິນດອນແລະບ້ານຢູ່
ນໍ້າບໍ່ໄຫຼຫຼາກລົ້ນ ນອງຖ້ວມດິນໃຜ ແທ້ດາຍ

- ເພາະວ່າເຂົາເຮັດໄດ້ ຍາມນໍ້າອັ່ງນອງຫຼາຍ
ເຂົາກໍມີປ່ອງລະບາຍ ໃຫ້ນໍ້າໄຫຼລົງໃຕ້
ຫາກວ່າຍາມຝົນຟ້າ ຊົນລະທາມາຍມາກ
ນໍ້າບໍ່ຖ້ວມມາກລົ້ນ ປະຕູນໍ້າເປີດສະເໝີ

- ນອກຈາກນັ້ນ ການທ່ອງທ່ຽວໄປຄ້າ ເຮືອໃຫຍ່ແລ່ນຕາມລໍາຂອງ
ເຂົາມີການເປີດປິດ ປ່ອຍໄປສະບາຍໄດ້
ມີເຕັກນິກວິຊາລໍ້າ ເທັກໂນໂລຢີສະໄໝໃໝ່
ບໍ່ມີເຫຍິງຍາກຫຍຸ້ງ ເຫັນແລ້ວຄິດສະບາຍ

- ການສ້າງເຂື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງນີ້ໄດ້ ຜົນປະໂຫຍດອະນັນເນືອງ
ການຄົມມະນາຄົມກໍສະບາຍ ນໍ້າຫຼາຍທັງຝົນແລ້ງ
ສ່ວນວ່າການປະໂມງນັ້ນ ອະນາຄົດອາດດີເລີດ
ປາທີ່ເຄີຍຢູ່ຢັ້ງ ອາດຫຼາຍຂຶ້ນໃຜຊິຮູ້ນຶກເຫັນ

- ເຂົາວ່ານໍ້າມາປາມາກລົ້ນ ຄົນເກົ່າບູຮານສອນ
ນໍ້າບໍ່ມີປາກໍລົດ ເປັນໄປຕາມກົດເກນແທ້
ບໍ່ຄວນລຸງລັງຫຍຸ້ງ ພະວັງຫຍັງໃຫ້ຫົວຫງອກ
ຄວນຈະມາພໍ່າພ້ອມ ການສ້າງໃຫ້ແລ້ວໄວ

- ໄຟຟ້າກໍໄດ້ໃຊ້ ທັງສົ່ງອອກຈ່າຍຂາຍກະແສ
ພັດທະນາວິຊາການ ໃຫ້ຊາດລາວ ຄົນລາວກ້າວ
ພັດທະນາເມືອງບ້ານ ໃຫ້ຈະເລີນທັນກັບຊາວໂລກ
ຄວາມດ້ອຍຕົກຕໍ່າຊ້າ ຄາວໜ້າຕ້ອງບໍ່ມີ ແທ້ແລ

- ຍິນຂ່າວເຂົາວ່າຈັ່ງຊີ້ ມີຫຼາຍຊາດໄດ້ຕໍານິ
ປະທ້ວງທວງທັງຖາມ ການສ້າງເຂື່ອນຄາວນີ້
ໂດຍສະເພາະຫວຽດນາມໃຕ້ ຍໍຂະບວນປະທ້ວງໃຫຍ່
ບໍ່ຢາກໃຫ້ລາວກໍ່ສ້າງ ຄາວນີ້ວ່າຈັ່ງໃດ ?

- ພວກທີ່ເຄີຍຄັ່ງໃຄ້ ຮັກຊາດສູງໜັກ
ກ່າວໂຈມຕີເມືອງລາວ ວ່າຫວຽດນາມຊິກືນກ້ຽງ
ບາດມາເຫັນຄາວນີ້ ຫວຽດນາມທວງທ້ວງໃຫຍ່
ລາວເປັນເອກະຣາດແທ້ ບໍ່ເຄີຍຂຶ້ນຕໍ່ໃຜ ?

- ເຖິງຫວຽດນາມຈະກ່າວທ້ວງ ລາວບໍ່ຫ່ວງຫົວຊາ
ການສ້າງສາເມືອງລາວ ກໍແມ່ນລາວເປັນເຈົ້າ
ໃຜຮັກລາວກໍຄວນຮູ້ ການພັດທະນາຍຸກໃໝ່
ໃຜຮັກຊາດກໍຈົ່ງໄດ້ ໂຮມກັນສ້າງຊາດລາວ.

- ຄົນລາວ ຄັນບໍ່ມັກການປົກຄອງບ້ານ ຢ່າທໍາລາຍຊື່ສຽງລາວ ທ່ານເອີຍ
ປະກາດໃຫ້ໂລກາເຫັນ ກ່າວປະນາມທໍາລາຍເຊື້ອ
ດຶງເອົາຄວາຍກັບມ້າ ງົວໂທນໄປຊົນແຮດ ຊິເປັນບໍ ?
ຢ້ານມັນແປແອດແລດ ທັງຄວາຍງົວແຮດມ້າ ຜູ້ເປັນດເຈົ້າພັດແມ່ນເສືອ ແລນໍ

- ດຽວນີ້ ເຮົາຄວນເຫັນຮັບຮູ້ ໂລກເຮົາເປີດປະຕູໝົດ
ບໍ່ມີໃຜປິດບັງ ຫຼອກກັນລົງໄດ້
ໂລກມັນໄວພະລັນແທ້ ຫູໃສຕາສະຫວ່າງ
ຍຸກຕາແກ້ວຫູທິບແທ້ ຄາວນີ້ເພີ່ນວ່າມາ

- ໝາຍຄວາມວ່າໃຜຢູ່ໃສກໍຮັບຮູ້ ເຫັນຮອດກັນໝົດ
ການໄປມາໄວວາ ນຶກຕາມໃຈໄດ້
ໃຜຊິມາຕົວະໃຊ້ ຫຼອກໃຫ້ຫຼົງໃຫຼເຊື່ອ
ດີຊົ່ວໃຜກໍຮັບຮູ້ໄດ້ ສະໝອງກວ້າງຄິດເອົາເອງ

- ດຽວນີ້ໂລກາກ້າວ ປະຊາຊາດຊາວລາວ
ຢູ່ດິນແດນຜືນໃດ ກໍແມ່ນລາວສະເໝີພ້ຽງ
ຄວນທີ່ພາກັນສ້າງ ສະມັກຄີໃຫ້ໝັ້ນແກ່ນ
ໃຜຮັກຊາດກໍມີສິດ ໃຜສ້າງສາກໍເປັນເຈົ້າ ຈະເລີນແລ້ວລ້ວນສະບາຍ ແທ້ນາ.

edit @ 27 Apr 2011 16:12:45 by saixelamphao

Comment

Comment:

Tweet