ເຊີດຊູລາວໃຫ້ເລື່ອງລື

posted on 27 Apr 2011 16:04 by saixelamphao
ສາຍເຊລຳເພົາ

ເຫັນກອນຂຽນແລ້ວຊາບຊຶ້ງ ຊຶງອ່ານຫຼາຍຫຼົບ
ເກີດເປັນລາວບໍ່ມີປົບ ປ່ຽນແປງໄປໄດ້
ບໍ່ເສັຍດາຍທີ່ທໍາສ້າງ ກຸສົນຜົນບຸນໃຫຍ່
ເກີດເປັນອິນທ່ອນໄທ້ ຍັງບໍ່ເທົ້າເກີດເປັນລາວ

ລາວຄວນສ້າງໃຫ້ຕົນກ້າວ ເລີດເດັ່ນໃນສາກົນ
ໃຜວ່າລາວທຸກຈົນ ຢ່າສົນໃຫ້ເສັຍເລື້ອງ
ລາວເກີດຫ້າພັນປີປາຍແລ້ວ ລາວຍັງຍືນຍົງຢູ່
ດິນແດນຕັດບັ່ນສ້ອຍ ຍັງບໍ່ສ້ຽງຊື່ລາວ

ສຸດທີ່ອົງອາດແທ້ ນາມໜໍ່ລາວສະກຸນ
ໃນດິນແດນສິບແສນເຕັມ ເຜົ່າພົງພັນຊ້າງ
ສາມນະຄອນໂຮມເຂົ້າ ຊ້າງສານຕົວປະເສີດ
ເອຣະວັນຍອດຊ້າງ ກໍາລັງກ້າພະອິນທາ

ຊາດທີ່ເປັນຊາດເຊື້ອ ນາໂຄຄະນາເຄນແຂງ
ຈົ່ງຮ່ວມໂຮມແຮງກັນ ສ້າງລາວໃຫ້ເຮືອງກ້າວ
ການທີ່ເປັນລາວແລ້ວ ປ່ຽນຈາກລາວເຂົາຍັງຕູ່
ແໜງສູ້ສ້າງຊື່ຊາດ ປະກາດເອກະລາດໃຫ້ໂລກາງໍ້ ເຖີງງໍງ້ຽວແຕ່ບໍ່ຫັກ

ຄົນລາວຊູຊາດກ້າວ ສ້າງໂລກໃຫ້ສົດໃສ
ສ້າງກໍາລັງໃຈລາວ ໃຫ້ເດັ່ນເຫິງຫັນດ້ວຍ
ສັດຕູມານຫວັງມ້າງ ບໍ່ມີມາຍມອດມຸ່ນ
ລາວບໍ່ສູນຊາດເຊື້ອ ຫາກລາວຢູ່ຢັ້ງ ມີແຕ່ກ້າວບໍ່ປ່ຽນລາວ ແທ້ນາ

Comment

Comment:

Tweet