- ໄມ້ຕ່າງປ້ອງພີ່ນ້ອງຮ່ວມພົງພັນ
ຫັນໄປເພິ່ງພົງພັນສາຍຕ່າງພັນພົງເຊື້ອ
ເຖິງຈະດີຫຼາຍລ້ຳແສນກື້ລ້ານໂກດ
ມັນກໍບໍ່ເໝືອນເຜົ່າເຊື້ອສະກຸນຊັ້ນດຽວກັນ

- ນັ້ນແລ້ວພວກພີ່ນ້ອງພົງພາກລາວເຮົາ
ຄວນຮຸ່ງເຫັນຄວາມຈິງຕາມຈິງທີ່ເຮົາຮູ້
ອັນນີ້ຄືພົງພັນເຊື້ອສະກຸນພົງພັນຕ່າງ
ເຖິງຊິຮ້ອງຮຽກເອີ້ນພັນຄັ້ງກໍເປົ່າຫວັງ

- ໃຜຜູ້ເຫັນຮູ່ງຮູ້ຈົ່ງຮຽນຮ່ຳໃຫ້ເຫັນຈິງ
ຈົ່ງໃຄ່ຄວນຫວນຄິດໃສ່ໃຈຈຳໄວ້
ພົງພັນສາຍລາຍເສື້ອແຊງດຽວໂຮມຮ່ວມກັນໄດ້
ຕ່າງພັນພົງພວກພ້ອງເຮົາເຫັນແລ້ວເປັນຈັ່ງໃດ ?

edit @ 20 May 2010 08:34:32 by saixelamphao

Comment

Comment:

Tweet

ກໍມາຢ້ຽມຢາມ

#4 By saixelamphao on 2011-04-28 20:18

คึดถึงฝั่งลาว
....Hot!

#1 By ป่อม~~สุกี้ on 2010-05-20 08:38