ຊະນະເສິກແຕ່ເສັຍສົງຄາມ

posted on 20 May 2010 08:01 by saixelamphao
ຊະນະເສິກແຕ່ເສັຍສົງຄາມ
-----------------------------------------------------------


ປະຫວັດສາດ ຂຸນເສີກ ທົ່ວທັງໂລກ
ຂຶ້ນເປັນໂຈກ ເປັນໃຫຍ່ ໃນສະໜາມ
ສັດຕູກົວ ສັດຕູຢ້ານ ຈາຣືກນາມ
ບົນສະໜາມ ເຂົາເປັນໜຶ່ງ ວິຣະຊົນ

ວິຣະຊົນ ຊະນະເສິກ ດ້ວຍໃຈກ້າ
ຕົບຕີທ້າ ສັດຕູພ່າຍ ຍອມສະຫຍົບ
ຮົບໝູ່ມານ ຊົນຮ່ວມຊາດ ຍໍມືນົບ
ຖ້າຫາກຮົບ ປະຊາຊົນ ຜົນຂ້າງຄຽງ

ວິຣະຊົນ ທັມມະດາ ຮົບສັດຕູ
ຫາກຍັງສູ້ ຮົບປະຊາ ຊົນຮ່ວມຊາດ
ມັນເປັນດັ່ງ ເອົາໄຟເຜົາ ເສື່ອແລະສາດ
ເອກະລາດ ຍ່ອມຈັກເສັຍ ຄົນກໍສູນ

ສັດຕູໄກ ໃນໂລກ ປະເທດຕ່າງ
ອາດມີທາງ ເອົາຊະນະ ໄດ້ທັງໝົດ
ສັດຕູໃກ້ ໃນເຮືອນ ມີໃຈຄົດ
ສຸດຣັນທົດ ເອົາຊະນະ ໄດ້ຍາກຈິງ

ຊະນະເສິກ ອົງອາດ ພິຣາດງາມ
ແຕ່ກັບເສັຍ ສົງຄາມ ໃຫ້ຫວນນຶກ
ຄວາມສູນເສັຍ ມັນຝັງເລີກ ຄວາມຮູ້ສຶກ
ຄວນຕອງຕຶກ ໃຫ້ຮອບຄອບ ຕອບໃຈຕົນ
- ຂຽນຂຶ້ນວັນທີ ໑໘ ພຶດສະພາ ໒໐໑໐ ແຕ່ສົ່ງວັນທີ ໒໐ ພຶດສະພາ ໒໐໑໐.

edit @ 20 May 2010 09:56:37 by saixelamphao

Comment

Comment:

Tweet