ສາຍເຊລຳເພົາ ມີລາຍງານ ຈາກໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເຊໂປນ ຊາບວ່າ: ໃນວັນທີ 11 ເມສາ 2009 ທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄງການ ໄດ້ຄົ້ນພົບຮ່ອງຮອຍ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທອງສະໄໝບູຮານ ທີ່ມີລັກສະນະຄື ຂຸມສ້າງ ເຊິ່ງຢູ່ໃກ້ກັບ ເຂດທົ່ງ ນາເງືອກ ຂຸມສ້າງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ ແລະ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ຄ້າຍຄືກັບໂຄງສ້າງຂອງຫຼີ່ ຫຼື ຕ້ອນໃສ່ປາ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍັງບໍ່ສາມາດລະບຸຊັດເຈນ ອາຍຸ ຂອງຮ່ອງຮອຍບູຮານນີ້ ກໍຕາມ ແຕ່ຄາດວ່າ ອາດມີອາຍຸຫຼາຍພັນປີມາແລ້ວ. ຄົ້ນພົບຮ່ອງຮອຍ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທອງສະໄໝບູຮານ ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເຊໂປນ ມີລາຍງານຈາກໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເຊໂປນ ຊາບວ່າ: ໃນວັນທີ 11 ເມສາ 2009 ທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຄົ້ນພົບຮ່ອງຮອຍການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທອງສະໄໝບູຮ
ານ ທີ່ມີລັກສະນະຄື ຂຸມສ້າງ ເຊິ່ງຢູ່ໃກ້ກັບເຂດປະຫວັດສາດ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ນັ້ນກໍແມ່ນເຂດທົ່ງ ນາເງືອກ ຂຸມສ້າງດັ່ງກ່າວແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ ແລະ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຄ້າຍຄືກັບໂຄງສ້າງຂອງຫຼີ່ ຫຼື ຕ້ອນໃສ່ປາ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍັງບໍ່ສາມາດລະບຸຊັດເຈນ ອາຍຸຂອງຮ່ອງຮອຍບູຮານນີ້ກໍຕາມ ແຕ່ຄາດວ່າອາດມີອາຍຸຫຼາຍພັນປີມາແລ້ວ. ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມານີ້ ບໍລິສັດ ອອສ ລຊມລ ເຊໂປນ ແລະ ນັກວັດຖຸບູຮານຄະດີຂອງລັດ ຈາກກົມພິພິຕະພັນ ແລະ ວັດຖຸບູຮານ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ໄດ້ຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳຂອງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ວັດຖຸບູຮານອັນລ້ຳຄ່າຂອງອາລິຍະທຳອຸດສາຫະກຳ ສະໄໝບູຮານ ທີ່ໄດ້ຖືກເຊື່ອງຊ້ອນມາເປັນເວລາອັນຍາວນານນີ້ ຈະບໍ່ສາມາດສູນຫາຍໄປໄດ້. ທ່ານ ດຣ. ທອງສາ ໄຊຍະວົງຄຳດີ ຫົວໜ້າກົມມໍລະດົກຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ກ່າວວ່າ ການຄົ້ນພົບຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຫາໄດ້ຍາກ ສາມາດຂຸດຄົ້ນ ເອົາວັດຖຸບູຮານຢ່າງຖືກວິທີ ແລະ ໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນລະດູຝົນທີ່ ຈະມາເຖິງ ປັດຈຸບັນນີ້ ນັກວັດຖຸບູຮານ ກຳລັງທຳການສຶກສາອາຍຸ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການໃຊ້ງານໃນອະດີດ. ມີພຽງຄົນສ່ວນໜ້ອຍ ທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງພາກຕາເວັນອອກ ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແຕ່ວ່າມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດເບື້ອງຕົ້ນນີ້ ກໍກຳລັງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ໃນຕົ້ນປີ 2008 ຄ້ອງບ້າງທອງເຫຼືອງອັນໃຫຍ່ ທີ່ມີອາຍຸເກືອບສອງພັນປີ ກໍໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ເຂດໂຄງການເຊໂປນ ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ ກໍໄດ້ຖືກ ວາງສະແດງໄວ້ທີ່ຫໍພິພິຕະພັນແຫ່ງຊາດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ການຄົ້ນພົບຂຸມສ້າງ ຂຸດຄົ້ນເກົ່າແກ່ນີ້ ແມ່ນໄດ້ນຳໄປສູ່ການຂຸດຄົ້ນ ເພື່ອສຶກສາຕື່ມອີກ 2-3 ແຫ່ງ ການຂຸດຄົ້ນເພື່ອສຶກສານີ້ ຈະໄດ້ເປີດເຜີຍວຽກງານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ການຫຼອມໂລຫະໃນສະໄໝບູຮານ ຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງວ່າ ເບົ້າຫຼໍ່ໂລຫະ ສຳລັບການຫຼໍ່ໂລຫະທອງ ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ເປີ້ນ ເບົ້າຫຼໍ່ ຢູ່ພູ ແທ່ງຄຳ ແລະ ຄາດວ່າເຂດຂອງການຄົ້ນແຮ່ທອງ ສະໄໝບູຮານອີກແຫ່ງໜຶ່ງ ແມ່ນຢູ່ເຂດທົ່ງ ນາເງືອກ. ເຂດທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ມີການຄົ້ນພົບ ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ ກ່ອນການເຂົ້າມາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງບໍລິສັດ ອອສ ລຊມລ ເຊໂປນນັ້ນ ຕອນນີ້ແມ່ນກຳລັງຈະກາຍມາເປັນເຂດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ກ່ອນປະຫວັດສາດ ທີ່ອາດມີການຄ້າ??ຂາຍສິນຄ້າທົ່ວເຂດ ອິນດູຈີນ ໃນໄລຍະໜຶ່ງພັນປີທີ່ຜ່ານມາ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວານັ້ນ. ບໍລິສັດ ອອສ ລຊມລ ເຊໂປນ ແມ່ນມີຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບທ່ານ ດຣ. ທອງສາ ໄຊຍະວົງຄຳດີ ພ້ອມຄະນະ ໂດຍທີ່ທາງໂຄງການແມ່ນມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນດ້ານຫຼັກຖານຂອງສິ່ງມະຫັດສະຈັນດ້ານ ວັດທະນະທຳໃນອະດີດໃຫ້ກັບ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ ຊາດນຳອີກດ້ວຍ.
    ໑. ອັກສອນລາວບູຮານ ຫຼືອັກສອນທັມ

       ຊາດລາວເປັນຊາດ​ໜຶ່ງທີ່ເກົ່າແກ່ ມີອາະຣະຍະທຳເປັນຂອງຕົນຢ່າງມີເອກະລັກ ເຫັນໄດ້ຈາກ ບັນດາຊົນຊາດລາວເຮົາມີອາຣະຍະທຳຂອງຕົນຫຼາຍດ້ານ ສິ່ງທີ່ເອກະອ້າງອີກຢ່າງໜຶ່ງຄືອັກສອນ
ຊາດລາວມີອັກສອນໃຊ້ ໒ ແບບ ຄື ອັກສອນລາວບູຮານ ແລະອັກສອນລາວເດີມ ອັກສອນລາວ ບູ ຮານ ເປັນອັກສອນຂອງຊົນຊາດລາວບັນດາເຜົ່າໃຊ້ກັນມາຄູ່ກັບຊົນຊາດລາວ ເມື່ອປີ ໑໙໑໐ ສະພາ ຈັນທະບູຣີໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະກຳນົດໃຫ້ອັກສອນລາວບູຮານໃຫ້ຂຽນອັກທາງພຸດທະຈັກ ແຕ່ນັ້ນມາອັກ ສອນເຫຼົ່ານີ້ ຈຶ່ງຮູ້ຈັກໃນນາມ ອັກສອນທັມ.

          ອັກສອນທັມ ສາມາດຂຽນໄດ້ ທັງພາສາປາລີ ແລະພາສາລາວ ອັກສອນທັມທີ່ຂຽນພາສາປາ ລີມີຈຳນວນ ໓໒ ຕົວ ແລະທັງທັງຕົວເຕັມ ແລະຕົວເຟື້ອງບາງຕົວດ້ວຍ ດັ່ງນີ້:

           ໑. ອັກສອນລາວບູຮານໃຊ້ຂຽນພາສາປາລີ ມີ ໓໒ ຕົວ ແບ່ງອອກເປັນ ໕ ວັກ ວັກລະ ໕ ໂຕ ລວມ ມີ ໒໕ ໂຕ ແລະ "ອະວັຄ ຫຼືເສດວັຄອີກ ໗ ໂຕ ດັ່ງນີ້໋
Read more... )       - ອັກສອນລາວບູຮານຕົວເຕັມ ເປັນດັ່ງນີ້:


     ໒. ສຣະລາວບູຮານໃຊ້ຂຽນພາສາປາລີ ມີຮູບດັ່ງນີ້
- ສະຫຼະລາວບູຮານໃຊ້ຜະສົມ ເວລາຂຽນພາສາປາລີມີ ໘ ສຽງ ແລະ ໗ ຮູບ (ຄືໃນພາສາປາລີ ບໍ່ມີຮູບອະ ມີແຕ່ສຽງ), ໃນອັກສອນລາວບູຮານນັ້ນ ສຣະນັ້ນຈະມີສຣະຈົມ ແລະສຣະຟູ ດັ່ງນີ້:
     
ກ. ສຣະຟູມີດ່ັງນີ້:
     
ຂ. ສຣະຈົມມີດັ່ງນີ້:

      - ໝາຍເຫດ: ສຣະຈົມແລະສຣະຟູນີ້ ເວລາເອົາໄປໃຊ້ນັ້ນ ໃຫ້ເບິ່ງຮູບການຂຽນ ວ່າຈະເໝາະ ສົມ ເອົາຮູບສຣະໃດໄປຂຽນ.
ຕົວຢ່າງ :

   ໑. ອັກສອນລາວບູຮານໃຊ້ຂຽນພາສາລາວ ມີຮູບດັ່ງນີ້

 ໒. ສຣະບູຮານໃຊ້ຂຽນພາສາລາວ ມີຮູບດັ່ງນີ້
    

໒. ຕົວຢ່າງການຂຽນອັກສອນລາວບູຮານ(ອັກສອນທັມ)ໃນພາສາລາວ ການຂຽນນີ້ໄດ້ຂຽນແບບປະຍຸກ ຄືຂຽນໃຫ້ມີວັນນະຍຸດ ຄວາມຈິງແລ້ວ ແຕ່ເດີມອັກສອນລາວ ບູຮານ ຫຼືອັກສອນທັມນີ້ ບໍ່ປາກົດມີຮູບວັນນະຍູດ ແຕ່ມີສຽງ, ເຖິງປານນັ້ນ ໃນໜັງສືໃບລານບາງສະບັບກໍປາກົດມີຮູບວັນນະຍຸດທີ່ຈານໃນໃບລານດ້ວຍ ສ່ວນຫຼາຍວັນນະຍຸດ ຈະມີ ໒ ຮູບ ຄື ເອກ ແລະ ໂທ ດັ່ງນີ້

 ໒. ເລກລາວບູຮານໃຊ້ຂຽນພາສາລາວ ມີຮູບດັ່ງນີ້

     ວິທີຂຽນລາວບູຮານ(ອັກສອນທັມ) ເປັນພາສາປາລີ ແລະຖອດຮູບອັກສອນລາວເດີມ ມາເປັນອັກສອນລາວເດີມ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຮູບອັກສອນລາວບູຮານ ທີ່ຂຽນພາສາປາລີນັ້ນ ໃ້ຊ້ອັກສອນ ເຫຼົ່ານີ້.

         ໝາຍເຫດ: ອັກສອນລາວເດີມແຕ່ລະຮູບ ເມື່ອຂຽນພາສາປາລີນັ້ນ ໄດ້ຖອດຮູບເປັນອັກ ສອນລາວເດີມແລ້ວ ຈະເປັນຮູບອັກສອນເຫຼົ່ານີ້ (ວິທີນີ້ບໍ່ແມ່ນແປພາສາ ແຕ່ປະຣິວັດຮູບອັກສອນ ຈາກອັກສອນແບບໜຶ່ງ ມາເປັນອັກສອນແບບໜຶ່ງ ແຕ່ຄົງເຄົ້າພາສາເດີມໄວ້ທຸກຢ່າງຮຽກວ່າ ປະຣິວັດຮູບອັກສອນ ຫຼືປະຣິວັດ.

ຂົວແລະເຂື່ອນໄຊຍະບູຣີ

posted on 27 Apr 2011 16:11 by saixelamphao
(ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງການເມືອງ ແຕ່ແຕ່ງເປັນກອນ ບັນທຶກໄວ້ໃຫ້ເປັນປະຫວັດສາດ)

- ບັດນີ້ ຮຽກຈັກໄດ້ແຕ່ງເລື່ອງ ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບການເມືອງ
ເພາະການເມືອງມັນປ່ຽນແປງ ປິ້ນກັນໄປກັນໄດ້
ຫາກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ເລື່ອງການເມືອງຈົ່ງລີ້ຢູ່
ຄັນທໍາຕົວເປັນຄົນດັ່ງຄົນຜູ້ຮູ້ ແຕ່ປັນຍາປູ້ຖືກຈ່ອງດຶງ ງ່າຍແລ້ວ

- ບໍ່ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ຊາບຊຶ້ງ ຫຼືໃຫ້ຕຶງຄຽດໜັກສະໝອງ ດອກນາ
ມາອ່ານກ່ອນປະພັນສານ ອາດຊິມັນສ້າງສັນຊໍ້າ
ຊິຈື່ຈໍາໄປລໍາຫຼືໄປຮ້ອງ ອ່ານກ່ອມເມັຍຍາມອຸກອັ່ງ
ຍາມທຸກຂັງອາດສວ່າງເສົ້າ ເຫງົາຊໍ້າກໍຫ່າງຫາຍ ໄດ້ແລ

- ຊິເວົ້າເລື່ອງໄປພໍ້ ພານພົບປະສົບເຫັນ
ຕອນໄປເຮັດບຸນທີ່ໄຊຍະ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນທີ່ແລ້ວ
ໄປເຫັນເຂົາທໍາສ້າງ ສະພານທອງຂົວໃຫຍ່
ຂ້າມນໍ້າຂອງຈາກຝັ່ງຊ້າຍ ກ່າຍເທົ້າຮອດຝັ່ງຂວາ

- ເຂົາເລີ່ມກໍ່ສ້າງແລ້ວ ບໍ່ເຫິງຈອດປະຈົບກັນ
ຄົງປະມານສອງພັນສິບສອງ ອາດຊິທຽວທາງໄດ້
ເມືອງໄຊຍະບູຣີນັ້ນ ເປັນແຂວງດຽວຢູ່ຟາກຝັ່ງ
ຂ້າງຂວາຂອງຝັ່ງນັ້ນ ໄປມາຫຍຸ້ງຍາກເຫິງ ແທ້ແລ

- ດຽວນີ້ຂົວເຮັດຂ້າມ ຕິດຈອດຄົງສະບາຍ
ການໄປມາຄ້າຂາຍ ອາດຈະເລີນເມືອໜ້າ
ການສ້າງສາເມືອງບ້ານ ໄຊຍະບູຣີເປັນຕ່າງ ແລ້ວເນີ
ໂຄງການຫຼວງໃຫຍ່ນ້ອຍ ກໍາລັງສ້າງເປັນຂະບວນ

- ຕົວເມືອງໄຊຍະທັງຫຼາຍຫຼາກລ້ວນ ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ກວ່າຄາວຫຼັງ
ນໍ້າຮຸ່ງຄາວເຄີຍໄປ ກ່ອນກາຍຫຼາຍປີນັ້ນ
ດຽວນີ້ມີຂົວຊີມັງແລ້ວ ທຽວທາງຈັ່ງແມ່ນງ່າຍ
ກໍາລັງສ້າງອີກຊໍ້າ ຫຼາຍເສັ້ນຕໍ່ໃສ່ທາງ

- ບາດນີ້ມາເວົ້າເລື່ອງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໃຫຍ່ເມືອງໄຊຍະ
ຕັນນໍ້ານະທີເປັນທໍານົບ ກັ້ນກາງແມ່ຂອງໄວ້
ທັງຜະຫຼິດໄຟຟ້າ ຫຼາຍພັນກິໂລວັດກວ່າ
ຕ່າງປະເທດໄດ້ຄັດຄ້ານ ແຕ່ຊາວໄຊຍະນັ້ນພັດຊື່ນບານ

- ບໍ່ມີໃຜຕິກ່າວຕ້ານ ມີແຕ່ກ່າວຍິນດີ
ບໍ່ມີການເສັຍຫຍັງ ຈາກໂຄງການນີ້
ມີແຕ່ນໍາຜົນໃຫ້ ຊາວເມືອງໄຊຍ໌ຄົນເໜືອເຂື່ອນ
ຍາມແລ້ງນໍ້າບໍ່ແຫ້ງ ບ່ອນເປັນແກ້ງທ່ອງສະບາຍ

- ນໍ້າເໜືອເຂື່ອນນັ້ນແຫ່ງຮ້າຍ ບໍ່ຍຶ່ງຖ້ວມດິນດອນ
ມີແຕ່ອຸທະກັງນອງ ມາກມາຍຫຼາຍລົ້ນ
ສ່ວນວ່ານາສວນຮົ້ວ ທັງດິນດອນແລະບ້ານຢູ່
ນໍ້າບໍ່ໄຫຼຫຼາກລົ້ນ ນອງຖ້ວມດິນໃຜ ແທ້ດາຍ

- ເພາະວ່າເຂົາເຮັດໄດ້ ຍາມນໍ້າອັ່ງນອງຫຼາຍ
ເຂົາກໍມີປ່ອງລະບາຍ ໃຫ້ນໍ້າໄຫຼລົງໃຕ້
ຫາກວ່າຍາມຝົນຟ້າ ຊົນລະທາມາຍມາກ
ນໍ້າບໍ່ຖ້ວມມາກລົ້ນ ປະຕູນໍ້າເປີດສະເໝີ

- ນອກຈາກນັ້ນ ການທ່ອງທ່ຽວໄປຄ້າ ເຮືອໃຫຍ່ແລ່ນຕາມລໍາຂອງ
ເຂົາມີການເປີດປິດ ປ່ອຍໄປສະບາຍໄດ້
ມີເຕັກນິກວິຊາລໍ້າ ເທັກໂນໂລຢີສະໄໝໃໝ່
ບໍ່ມີເຫຍິງຍາກຫຍຸ້ງ ເຫັນແລ້ວຄິດສະບາຍ

- ການສ້າງເຂື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງນີ້ໄດ້ ຜົນປະໂຫຍດອະນັນເນືອງ
ການຄົມມະນາຄົມກໍສະບາຍ ນໍ້າຫຼາຍທັງຝົນແລ້ງ
ສ່ວນວ່າການປະໂມງນັ້ນ ອະນາຄົດອາດດີເລີດ
ປາທີ່ເຄີຍຢູ່ຢັ້ງ ອາດຫຼາຍຂຶ້ນໃຜຊິຮູ້ນຶກເຫັນ

- ເຂົາວ່ານໍ້າມາປາມາກລົ້ນ ຄົນເກົ່າບູຮານສອນ
ນໍ້າບໍ່ມີປາກໍລົດ ເປັນໄປຕາມກົດເກນແທ້
ບໍ່ຄວນລຸງລັງຫຍຸ້ງ ພະວັງຫຍັງໃຫ້ຫົວຫງອກ
ຄວນຈະມາພໍ່າພ້ອມ ການສ້າງໃຫ້ແລ້ວໄວ

- ໄຟຟ້າກໍໄດ້ໃຊ້ ທັງສົ່ງອອກຈ່າຍຂາຍກະແສ
ພັດທະນາວິຊາການ ໃຫ້ຊາດລາວ ຄົນລາວກ້າວ
ພັດທະນາເມືອງບ້ານ ໃຫ້ຈະເລີນທັນກັບຊາວໂລກ
ຄວາມດ້ອຍຕົກຕໍ່າຊ້າ ຄາວໜ້າຕ້ອງບໍ່ມີ ແທ້ແລ

- ຍິນຂ່າວເຂົາວ່າຈັ່ງຊີ້ ມີຫຼາຍຊາດໄດ້ຕໍານິ
ປະທ້ວງທວງທັງຖາມ ການສ້າງເຂື່ອນຄາວນີ້
ໂດຍສະເພາະຫວຽດນາມໃຕ້ ຍໍຂະບວນປະທ້ວງໃຫຍ່
ບໍ່ຢາກໃຫ້ລາວກໍ່ສ້າງ ຄາວນີ້ວ່າຈັ່ງໃດ ?

- ພວກທີ່ເຄີຍຄັ່ງໃຄ້ ຮັກຊາດສູງໜັກ
ກ່າວໂຈມຕີເມືອງລາວ ວ່າຫວຽດນາມຊິກືນກ້ຽງ
ບາດມາເຫັນຄາວນີ້ ຫວຽດນາມທວງທ້ວງໃຫຍ່
ລາວເປັນເອກະຣາດແທ້ ບໍ່ເຄີຍຂຶ້ນຕໍ່ໃຜ ?

- ເຖິງຫວຽດນາມຈະກ່າວທ້ວງ ລາວບໍ່ຫ່ວງຫົວຊາ
ການສ້າງສາເມືອງລາວ ກໍແມ່ນລາວເປັນເຈົ້າ
ໃຜຮັກລາວກໍຄວນຮູ້ ການພັດທະນາຍຸກໃໝ່
ໃຜຮັກຊາດກໍຈົ່ງໄດ້ ໂຮມກັນສ້າງຊາດລາວ.

- ຄົນລາວ ຄັນບໍ່ມັກການປົກຄອງບ້ານ ຢ່າທໍາລາຍຊື່ສຽງລາວ ທ່ານເອີຍ
ປະກາດໃຫ້ໂລກາເຫັນ ກ່າວປະນາມທໍາລາຍເຊື້ອ
ດຶງເອົາຄວາຍກັບມ້າ ງົວໂທນໄປຊົນແຮດ ຊິເປັນບໍ ?
ຢ້ານມັນແປແອດແລດ ທັງຄວາຍງົວແຮດມ້າ ຜູ້ເປັນດເຈົ້າພັດແມ່ນເສືອ ແລນໍ

- ດຽວນີ້ ເຮົາຄວນເຫັນຮັບຮູ້ ໂລກເຮົາເປີດປະຕູໝົດ
ບໍ່ມີໃຜປິດບັງ ຫຼອກກັນລົງໄດ້
ໂລກມັນໄວພະລັນແທ້ ຫູໃສຕາສະຫວ່າງ
ຍຸກຕາແກ້ວຫູທິບແທ້ ຄາວນີ້ເພີ່ນວ່າມາ

- ໝາຍຄວາມວ່າໃຜຢູ່ໃສກໍຮັບຮູ້ ເຫັນຮອດກັນໝົດ
ການໄປມາໄວວາ ນຶກຕາມໃຈໄດ້
ໃຜຊິມາຕົວະໃຊ້ ຫຼອກໃຫ້ຫຼົງໃຫຼເຊື່ອ
ດີຊົ່ວໃຜກໍຮັບຮູ້ໄດ້ ສະໝອງກວ້າງຄິດເອົາເອງ

- ດຽວນີ້ໂລກາກ້າວ ປະຊາຊາດຊາວລາວ
ຢູ່ດິນແດນຜືນໃດ ກໍແມ່ນລາວສະເໝີພ້ຽງ
ຄວນທີ່ພາກັນສ້າງ ສະມັກຄີໃຫ້ໝັ້ນແກ່ນ
ໃຜຮັກຊາດກໍມີສິດ ໃຜສ້າງສາກໍເປັນເຈົ້າ ຈະເລີນແລ້ວລ້ວນສະບາຍ ແທ້ນາ.

edit @ 27 Apr 2011 16:12:45 by saixelamphao

ເຊີດຊູລາວໃຫ້ເລື່ອງລື

posted on 27 Apr 2011 16:04 by saixelamphao
ສາຍເຊລຳເພົາ

ເຫັນກອນຂຽນແລ້ວຊາບຊຶ້ງ ຊຶງອ່ານຫຼາຍຫຼົບ
ເກີດເປັນລາວບໍ່ມີປົບ ປ່ຽນແປງໄປໄດ້
ບໍ່ເສັຍດາຍທີ່ທໍາສ້າງ ກຸສົນຜົນບຸນໃຫຍ່
ເກີດເປັນອິນທ່ອນໄທ້ ຍັງບໍ່ເທົ້າເກີດເປັນລາວ

ລາວຄວນສ້າງໃຫ້ຕົນກ້າວ ເລີດເດັ່ນໃນສາກົນ
ໃຜວ່າລາວທຸກຈົນ ຢ່າສົນໃຫ້ເສັຍເລື້ອງ
ລາວເກີດຫ້າພັນປີປາຍແລ້ວ ລາວຍັງຍືນຍົງຢູ່
ດິນແດນຕັດບັ່ນສ້ອຍ ຍັງບໍ່ສ້ຽງຊື່ລາວ

ສຸດທີ່ອົງອາດແທ້ ນາມໜໍ່ລາວສະກຸນ
ໃນດິນແດນສິບແສນເຕັມ ເຜົ່າພົງພັນຊ້າງ
ສາມນະຄອນໂຮມເຂົ້າ ຊ້າງສານຕົວປະເສີດ
ເອຣະວັນຍອດຊ້າງ ກໍາລັງກ້າພະອິນທາ

ຊາດທີ່ເປັນຊາດເຊື້ອ ນາໂຄຄະນາເຄນແຂງ
ຈົ່ງຮ່ວມໂຮມແຮງກັນ ສ້າງລາວໃຫ້ເຮືອງກ້າວ
ການທີ່ເປັນລາວແລ້ວ ປ່ຽນຈາກລາວເຂົາຍັງຕູ່
ແໜງສູ້ສ້າງຊື່ຊາດ ປະກາດເອກະລາດໃຫ້ໂລກາງໍ້ ເຖີງງໍງ້ຽວແຕ່ບໍ່ຫັກ

ຄົນລາວຊູຊາດກ້າວ ສ້າງໂລກໃຫ້ສົດໃສ
ສ້າງກໍາລັງໃຈລາວ ໃຫ້ເດັ່ນເຫິງຫັນດ້ວຍ
ສັດຕູມານຫວັງມ້າງ ບໍ່ມີມາຍມອດມຸ່ນ
ລາວບໍ່ສູນຊາດເຊື້ອ ຫາກລາວຢູ່ຢັ້ງ ມີແຕ່ກ້າວບໍ່ປ່ຽນລາວ ແທ້ນາ

ຟ້າຫຼັງຝົນ

posted on 28 May 2010 12:27 by saixelamphao- ໄມ້ຕ່າງປ້ອງພີ່ນ້ອງຮ່ວມພົງພັນ
ຫັນໄປເພິ່ງພົງພັນສາຍຕ່າງພັນພົງເຊື້ອ
ເຖິງຈະດີຫຼາຍລ້ຳແສນກື້ລ້ານໂກດ
ມັນກໍບໍ່ເໝືອນເຜົ່າເຊື້ອສະກຸນຊັ້ນດຽວກັນ

- ນັ້ນແລ້ວພວກພີ່ນ້ອງພົງພາກລາວເຮົາ
ຄວນຮຸ່ງເຫັນຄວາມຈິງຕາມຈິງທີ່ເຮົາຮູ້
ອັນນີ້ຄືພົງພັນເຊື້ອສະກຸນພົງພັນຕ່າງ
ເຖິງຊິຮ້ອງຮຽກເອີ້ນພັນຄັ້ງກໍເປົ່າຫວັງ

- ໃຜຜູ້ເຫັນຮູ່ງຮູ້ຈົ່ງຮຽນຮ່ຳໃຫ້ເຫັນຈິງ
ຈົ່ງໃຄ່ຄວນຫວນຄິດໃສ່ໃຈຈຳໄວ້
ພົງພັນສາຍລາຍເສື້ອແຊງດຽວໂຮມຮ່ວມກັນໄດ້
ຕ່າງພັນພົງພວກພ້ອງເຮົາເຫັນແລ້ວເປັນຈັ່ງໃດ ?

edit @ 20 May 2010 08:34:32 by saixelamphao

ຊະນະເສິກແຕ່ເສັຍສົງຄາມ

posted on 20 May 2010 08:01 by saixelamphao
ຊະນະເສິກແຕ່ເສັຍສົງຄາມ
-----------------------------------------------------------


ປະຫວັດສາດ ຂຸນເສີກ ທົ່ວທັງໂລກ
ຂຶ້ນເປັນໂຈກ ເປັນໃຫຍ່ ໃນສະໜາມ
ສັດຕູກົວ ສັດຕູຢ້ານ ຈາຣືກນາມ
ບົນສະໜາມ ເຂົາເປັນໜຶ່ງ ວິຣະຊົນ

ວິຣະຊົນ ຊະນະເສິກ ດ້ວຍໃຈກ້າ
ຕົບຕີທ້າ ສັດຕູພ່າຍ ຍອມສະຫຍົບ
ຮົບໝູ່ມານ ຊົນຮ່ວມຊາດ ຍໍມືນົບ
ຖ້າຫາກຮົບ ປະຊາຊົນ ຜົນຂ້າງຄຽງ

ວິຣະຊົນ ທັມມະດາ ຮົບສັດຕູ
ຫາກຍັງສູ້ ຮົບປະຊາ ຊົນຮ່ວມຊາດ
ມັນເປັນດັ່ງ ເອົາໄຟເຜົາ ເສື່ອແລະສາດ
ເອກະລາດ ຍ່ອມຈັກເສັຍ ຄົນກໍສູນ

ສັດຕູໄກ ໃນໂລກ ປະເທດຕ່າງ
ອາດມີທາງ ເອົາຊະນະ ໄດ້ທັງໝົດ
ສັດຕູໃກ້ ໃນເຮືອນ ມີໃຈຄົດ
ສຸດຣັນທົດ ເອົາຊະນະ ໄດ້ຍາກຈິງ

ຊະນະເສິກ ອົງອາດ ພິຣາດງາມ
ແຕ່ກັບເສັຍ ສົງຄາມ ໃຫ້ຫວນນຶກ
ຄວາມສູນເສັຍ ມັນຝັງເລີກ ຄວາມຮູ້ສຶກ
ຄວນຕອງຕຶກ ໃຫ້ຮອບຄອບ ຕອບໃຈຕົນ
- ຂຽນຂຶ້ນວັນທີ ໑໘ ພຶດສະພາ ໒໐໑໐ ແຕ່ສົ່ງວັນທີ ໒໐ ພຶດສະພາ ໒໐໑໐.

edit @ 20 May 2010 09:56:37 by saixelamphao

ອະໄພ

posted on 18 May 2010 12:09 by saixelamphao

img.laoupload.com | ບໍລິການ ອັບໂຫລດຮູບ ຝາກຮູບ ດາວໂຫລດຮູບ ເກັບຮູບ ສົ່ງຮູບ ຮັກສາຮູບ ຟຣີ!!!!
ການອະໄພ ໃຫ້ໂອກາດ ເມື່ອມີໄພ
ເປັນປັດໄຈ ເປັນເຄື່ອງມື ໃຫ້ເກີດສຸກ
ມີອະໄພ ຢູ່ທີ່ໃດ ບໍ່ມີທຸກ
ຄວາມສະຫງົບ ສັນຕິສຸກ ກໍເກີດມີ


ການອະໄພ ໃຫ້ກັນໄດ້ ບໍ່ຍາກສັງ
ເປັນພະລັງ ຄ້ຳຈູນ ສັນຕິສຸກ
ມີອະໄພ ມີຄວາມຮັກ ສິ້ນຄວາມທຸກ
ນີ້ຄືຍຸກ ອະຣິຍະ ອະໄພທານ

edit @ 18 May 2010 13:51:12 by saixelamphao